Kontakt

Wydawca

Dział Promocji i Biuro Prasowe
newsletter_szkoly@pg.edu.pl

Korespondenci

Materiały do Newslettera Politechniki Gdańskiej dla szkół są przygotowywane przez Korespondentów.
Lista Korespondentów – dostęp poprzez repozytorium PG.

Redakcja

  • dr Barbara Wikieł, prorektorka ds. studenckich, prof. PG
  • dr inż. Andrzej Okuniewski, pełnomocnik rektora ds. współpracy ze szkołami
  • mgr Justyna Borkowska, kierownik Działu Promocji i Biura Prasowego
  • mgr Agnieszka Bużan-Iwaniuk, zastępca kierownika Działu Promocji i Biura Prasowego
  • mgr Katarzyna Falkowska, pracownik Działu Promocji i Biura Prasowego