Newsletter dla szkół

Jednym ze strategicznych celów Politechniki Gdańskiej jest stały rozwój współpracy ze szkołami. Z tego powodu do naszej oferty dołączył kwartalny newsletter dedykowany szkołom średnim. Zależy nam, aby przybliżał on nauczycielom i uczniom nie tylko naszą działalność edukacyjną, naukową, ale i codzienne życie uczelni. Będziemy się w nim z Państwem dzielić informacjami o naszych ciekawych wydarzeniach, inicjatywach i projektach skierowanych do Państwa nauczycieli i uczniów. Szerzej o formach naszej współpracy ze szkołami przeczytają Państwo na stronie https://szkoly.pg.edu.pl.

Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie i inspiracje, które pomogą nam rozwijać naszą ofertę dla szkół.

Zapraszamy nauczycieli, uczniów i wszystkich, którym bliski jest temat nauki i edukacji, do czytania.

Życzymy owocnej lektury!

Za treści ukazujące się w newsletterze odpowiadają korespondenci ze wszystkich wydziałów, centrów dydaktycznych, biblioteki i wybranych jednostek uczelni. Koordynacją prac związanych z ukazywaniem się każdego numeru zajmuje się Dział Promocji i Biuro Prasowe