Stypendium Talentów Politechniki Gdańskiej | Politechnika Gdańska

Treść strony

Stypendium Talentów Politechniki Gdańskiej

Stypendium Talentów to wyjątkowy konkurs skierowany do uczniów i absolwentów szkół średnich z całej Polski, którzy chcieliby studiować na Politechnice Gdańskiej.

Jeśli myślisz o studiowaniu na jednej z najlepszych uczelni technicznych w kraju, w sercu Gdańska, nad morzem, jeśli pasjonujesz się nauką i możesz pochwalić się wynikami, jeśli chcesz rozwijać swoje pasje pod okiem doświadczonych naukowców, mieć indywidualny tok studiów i comiesięczne wsparcie finansowe  ten konkurs jest właśnie dla Ciebie! 

Co otrzymasz w ramach stypendium? 

 • Opiekę naukową nauczyciela akademickiego
 • Stypendium w wysokości 2 tys. zł przez cały okres studiów
 • Indeks na wybranym przez siebie kierunku studiów stacjonarnych I stopnia na Politechnice Gdańskiej
 • Gwarancję miejsca w 1-osobowym pokoju w domu studenckim dla stypendysty spoza Trójmiasta
 • Możliwość indywidualnego toku studiów

Kto może wziąć udział w konkursie?

Aplikację konkursową może złożyć osoba, która: 

 • zdała egzamin maturalny lub jego zagraniczny odpowiednik nie dawniej niż 3 lata przed ogłoszeniem konkursu lub w momencie ogłoszenia konkursu jest uczniem ostatniej klasy szkoły kończącej się złożeniem egzaminu maturalnego lub jego zagranicznego odpowiednika;
 • w roku akademickim następującym po dacie ogłoszenia konkursu podejmuje studia po raz pierwszy;
 • posiada wybitne wyniki w nauce i osiągnięcia twórcze

Jak się zgłosić?

 1. Należy wypełnić formularz rekrutacyjny 
 2. W zgłoszeniu należy dołączyć materiały stanowiące autoprezentację – wyników w nauce, dotychczasowych osiągnięć, zainteresowań i planowanej ścieżki rozwoju w związku z wybranym kierunkiem studiów
 3. O przejściu do kolejnego etapu decydują osiągnięcia kandydata, ale także oryginalna i ciekawa forma autoprezentacji

Aplikuj  Na Wasze zgłoszenia czekamy tylko do 15 kwietnia

  Zobacz dokładne zasady przyznawania stypendium 


  Harmonogram I edycji konkursu

  • 20.0315.04.2024 r.  składanie elektronicznych formularzy w pierwszym etapie konkursu
  • do 30.05.2024 r.  rozstrzygnięcie pierwszego etapu konkursu
  • 10.0625.06.2024 r.  indywidualne rozmowy w drugim etapie konkursu
  • do 01.07.2024 r.  ogłoszenie wyników konkursu