Studiuj już teraz | Politechnika Gdańska

Treść strony

Studiuj już teraz

Dla wybitnie uzdolnionych uczniów umożliwiamy udział w kursowych zajęciach dla studentów. W katalogu ECTS można znaleźć wykaz aktualnie realizowanych przedmiotów.

Zainteresowani wybitni uczniowie (lub instytucje opiekujące się uzdolnioną młodzieżą) mogą zgłosić chęć uczestnictwa do dziekana wydziału, na którym odbywają się dane zajęcia.

Jeśli zostaną spełnione odpowiednie warunki, uzyskanie zaliczenia przedmiotu lub jego części może posłużyć jako podstawa do zwolnienia z niego po rozpoczęciu studiów na Politechnice Gdańskiej. Szczegółowy regulamin dostępny jest w rozdziale XV. Regulaminu studiów.

Regulamin studiów Katalog ECTS Karta osiągnięć ucznia